Wednesday, October 17, 2012

Piagam Seni Tari Melayu

PIAGAM SENI TARI MELAYU

Sebagai usaha untuk mengembangkan bakat dan minat para siswa dan upaya peningkatan mutu sekolah, maka perlu diadakan ekstrakulikuler yang baik dan dengan dilengkapi penghargaan terhadap para murid yang mengikutinya.

No comments:

Post a Comment